Klachtenafhandeling

Definitie Klacht:
Iedere uiting van ongenoegen afkomstig van de klant in relatie direct en/of indirect tot Haarboutique Paris.

  1. Bij een klacht wordt geprobeerd deze zo snel als mogelijk mondeling af te handelen. Hierbij moet de klant ten alle tijden serieus genomen worden.
  2. Hou goed in de gaten of een incidentele klacht zich niet ontwikkeld tot een structurele klacht. Dit wordt gedaan door er attent op te zijn dat er geen patroon ontstaat in een bepaalde klachtenreeks geuit door meerdere klanten.
  3. Wanneer de klacht niet mondeling afgehandeld kan worden dan wordt de klant gevraagd om het klachtenformulier in te vullen.
  4. De ontvangst van het klachtenformulier wordt binnen 5 werkdagen naar de klant toe bevestigd middels een brief.
  5. In deze bevestigingsbrief wordt, indien van toepassing, aan de klant gevraagd om eventuele onduidelijke aspecten van de klacht nader toe te lichten.
  6. De klacht wordt gerubriceerd, zodat het tijdens de evaluatie van de klachten makkelijker is om na te gaan of er een patroon in de klachten zit.
  7. De mogelijke oorzaak van de klacht wordt geanalyseerd en de eventuele correctie maatregel(s) wordt daarop genomen.
  8. Evalueren binnen 4 weken na ontvangst van de klacht of de klacht op de juiste wijze verholpen is.
  9. Zo nodig preventieve maatregelen nemen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Het aanmelden van de klacht bij de klachtenbemiddelingscommissie HSBN